Kritikes.gr

Εμφάνιση

Ξέχασες τον κωδικό σου;

Εμφάνιση

Εμφάνιση

 

Η δημιουργία του λογαριασμού σας έγινε με επιτυχία!

Σας έχει αποσταλεί ένα email ενεργοποίησης του λογαριασμού σας, στην email διεύθυνση που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας!

 

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας και θα λάβετε έναν νέο κωδικό.

Πίσω στην Σύνδεση

 

Σας έχει αποσταλεί ένα email με τις απαραίτητες οδηγίες για την ανάκτηση του κωδικού σας!

 

Κλείσιμο

Όροι Χρήσης

Α. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Με την εισαγωγή στην ιστοσελίδα συμφωνείτε στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, περιλαμβάνοντας κάθε δεσμευτική συμφωνία του ΚΡΙΤΙΚΕΣ.GR με τρίτους.
Εφόσον δεν συμφωνείτε με τους όρους και δεν δίδετε τη συγκατάθεσή σας, σας παρακαλούμε, μην εισέλθετε στην ιστοσελίδα.
Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις του Δικαίου που είναι δεσμευτικές για το εκάστοτε μέλος- χρήστη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφωθεί προς αυτές. Η Ιστοσελίδα τηρεί το εφαρμοστέο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Περαιτέρω, ο κάθε χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τους παρόντες όρους, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προσβάλει την προσωπικότητα και το ήθος άλλων επισκεπτών της ιστοσελίδας και να δημιουργήσει παντός είδους προβλήματα στη λειτουργία αυτού.
Με την εγγραφή του στο site και τη δημιουργία λογαριασμού ο χρήστης συγκατατίθεται στη χρήση των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό και την νομοθεσία.
ΟΡΙΣΜΟΙ: Η παρούσα ιστοσελίδα αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων που δίδονται από τα εγγεγραμμένα μέλη σχετικά με την αξιολόγηση προϊόντων, υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων, οι οποίοι εφεξής θα ονομάζονται ως «μέλη - χρήστες».  Οι απόψεις που διατυπώνονται και οι αξιολογήσεις των μελών αφορούν σε υποκειμενικές κρίσεις των εγγεγραμμένων μελών και δεν αποτελούν άποψη ή θέση της ιστοσελίδας.
Προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός λειτουργίας της ιστοσελίδας, απαιτείται προηγούμενη εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού μέλους – χρήστη, τόσο για όσους υποβάλλουν κριτική όσο και για όσους επιθυμούν να δεχθούν κριτική για τα προσόντα και τις υπηρεσίες τους, με τους όρους που αναφέρονται αναλυτικά πιο κάτω.
 ΣΚΟΠΟΣ: Η ιστοσελίδα αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνον στην ανταλλαγή πληροφοριών και αξιολογήσεων που αφορούν αποκλειστικά και μόνον εγεγγραμμένους χρηστες- μέλη, τα οποία με την εγγραφή τους αποδέχονται αφ’ ενός μεν να δημοσιεύουν κριτικές για προϊόντα που χρησιμοποίησαν, για υπηρεσίες που τους παρασχέθηκαν ή για οργανισμούς και επιχειρήσεις που επισκέφθηκαν, αφ’ ετέρου δε, να υπόκεινται και να υφίστανται την κριτική των λοιπών εγεγγραμμένων χρηστών – μελών σχετικά με την παρεχόμενη από αυτούς υπηρεσία, αναλόγως του προφίλ και της ανάλογης επιλογής που θα συμπληρώνουν στην εκάστοτε φόρμα. Ειδικότερα, θα μπορεί κάθε εγγεγραμμένος χρήστης – μέλος να δημοσιεύει κριτικές και να υφίσταται κριτική αξιολόγηση.
Κατά τα λοιπά, σκοπός της ιστοσελίδας είναι η δημοσίευση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικές με αξιολόγηση προϊόντων, παρεχόμενων υπηρεσιών, επιχειρήσεων και οργανισμών στα πλαίσια των οδηγιών για το περιεχόμενο των αξιολογήσεων, όπως αναφέρονται πιο κάτω αναλυτικά.
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ:  Οι παρόντες όροι, οι οποίοι διέπουν όλη τη λειτουργία της ιστοσελίδας, δύναται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε. Στην περίπτωση τροποποίησης το μέλος – χρήστης θα ειδοποιηθεί με ειδοποίηση στην οθόνη της αρχικής σελίδας κατά την είσοδο στο λογαριασμό του χρήστη. 
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:
Α) ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ SITE: Εφόσον επιθυμείτε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας ώστε να έχετε πρόσβαση στις δημοσιεύσεις υποχρεούστε να δηλώσετε τα αληθή, ακριβή και πλήρη προσωπικά σας στοιχεία και να παρέχετε κάθε είδους πληροφορία του ζητηθεί από τους υπευθύνους του site στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στο περιεχόμενο- υπηρεσίες αυτού. Επίσης, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να ενημερώνετε άμεσα τους υπευθύνους του site για κάθε μεταβολή των προσωπικών του στοιχείων καθώς και να φροντίζετε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή, αληθή και πλήρη.
Β) Επιβεβαιώνουμε την εγγραφή στην ιστοσελίδα η οποία υπόκειται στους παρόντες όρους και περιορισμούς. Σε κάθε περίπτωση η εγγραφή σας στην ιστοσελίδα, σημαίνει ότι ενδεχομένως θα εκτεθείτε σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανακριβές, υποκειμενικό, εφόσον βέβαια δεν παραβιάζονται οι όροι λειτουργίας της ιστοσελίδας. Η εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για υποκειμενικές κρίσεις.
Γ) Η λειτουργία της ιστοσελίδας μπορεί να αναβαθμιστεί, διακοπεί ή ανασταλεί οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη.
Δ) ΛΟΓΙΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΛΩΝ – ΧΡΗΣΤΩΝ: 1.Για την εγγραφή και είσοδο στην ιστοσελίδα απαιτείται να χορηγήσετε ορισμένες πληροφορίες και να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα που διατίθεται σχετικά. Είστε υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη και τη μη γνωστοποίηση του κωδικού πρόσβασης που θα ορίσετε για την είσοδό σας. Ο χρήστης- μέλος θεωρείται υπεύθυνος για όλη τη δραστηριότητα και τις πληροφορίες και κριτικές που δημοσιεύει. Σε περίπτωση που υπάρξει ζήτημα παραβίασης του λογαριασμού σας, θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως.
2. Διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε το λογαριασμό σας οποτεδήποτε εφόσον παραβιάζει τους όρους λειτουργίας της ιστοσελίδας.
3. Ο λογαριασμός είναι προσωπικός και δεν χρησιμοποιείται για διαφημιστικούς σκοπούς παρά μόνον για αξιολόγηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Για τη δημιουργία του απαιτείται να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα και να μας παρέχετε ακριβής και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με εσάς ώστε να ενισχύσετε την αξιοπιστία σας ως συνεισφέρονται στην ιστοσελίδα.
4. Ο χρήστης - μέλος δεν μπορεί να παραστήσει κάποιον άλλο (π.χ. να υιοθετήσει την ταυτότητα ενός διασημότητας ή κάποιου τρίτου), να δημιουργήσει ή να χρησιμοποιήσει έναν λογαριασμό για οποιονδήποτε άλλο εκτός από εσάς, να παράσχει μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαφορετική από τη δική σας ή να δημιουργήσει πολλούς λογαριασμούς. Εάν χρησιμοποιείτε ψευδώνυμο, προσέξτε ότι οι άλλοι ενδέχεται να είναι σε θέση να σας αναγνωρίσουν εάν, για παράδειγμα, συμπεριλάβετε τα στοιχεία αναγνώρισης στις αναθεωρήσεις σας, χρησιμοποιείτε τις ίδιες πληροφορίες λογαριασμού σε άλλους ιστότοπους ή επιτρέπετε σε άλλους ιστότοπους να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με εσάς. Διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας για περισσότερες πληροφορίες καθώς επίσης και την προστασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε στην ιστοσελίδα με βάση τις τρέχουσες ισχύουσες διατάξεις του Νόμου, όπως αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική ενότητα.
5. Με τη δημιουργία ενός λογαριασμού, συμφωνείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σε σχέση με τον Ιστότοπο.
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
1. Ευθύνη για το περιεχόμενο:
Μόνο εσείς είστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των δημοσιεύσεών σας και, μόλις δημοσιευτεί, δεν μπορεί πάντα να αποσυρθεί. Αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με το περιεχόμενο των δημοσιεύσεών σας, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας του ή της αξιοπιστίας σας ή οποιαδήποτε αποκάλυψη από εσάς των πληροφοριών στο περιεχόμενό σας που σας καθιστούν προσωπική αναγνώριση. Δηλώνετε ότι είστε κάτοχος ή έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα χρήσης και εξουσιοδότησης για τη χρήση του περιεχομένου σας όπως περιγράφεται εδώ. Δεν μπορείτε να υποδηλώσετε ότι το περιεχόμενό σας υποστηρίζεται με οποιοδήποτε τρόπο από τις KRITIKES.GR.
 Ενδεικτικά: Ενδεχομένως να θεωρηθείτε υπεύθυνος για τις δημοσιεύσεις σας αν, για παράδειγμα, το περιεχόμενό σας περιέχει υλικό που είναι ψευδές, σκόπιμα παραπλανητικό ή δυσφημιστικό, παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, του εμπορικού σήματος, του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, του εμπορικού απορρήτου, του ηθικού δικαιώματος, του απορρήτου, του δικαιώματος δημοσιότητας ή οποιασδήποτε άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, περιέχει υλικό που είναι παράνομο, συμπεριλαμβανομένου του παράνομου λόγου μίσους ή της πορνογραφίας, εκμεταλλεύεται ή βλάπτει με άλλο τρόπο τους ανηλίκους, ή παραβιάζει ή υποστηρίζει την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού.
2. Δικαιώματα ιστοσελίδας για χρήση των δημοσιεύσεων:
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δημοσιεύσεις σας με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας προβολής, αναδιαμόρφωσης, ενσωμάτωσής της σε διαφημίσεις και άλλα έργα, δημιουργώντας παράγωγα έργα από αυτήν, προωθώντας τη, διανέμοντάς το και επιτρέποντας σε άλλους να κάνουν το ίδιο σε σχέση με τις δικές τους ιστοσελίδες και τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ως εκ τούτου, μας παρέχετε απεριόριστα, μη αποκλειστικά εκχωρήσιμα, μεταβιβάσιμα δικαιώματα χρήσης των δημοσιεύσεών σας για οποιονδήποτε σκοπό.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ο χρήστης- μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος μόνο για το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων. Οι δημοσιεύσεις συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των οπτικών διεπαφών, των διαδραστικών λειτουργιών, των γραφικών, του σχεδιασμού, της σύνταξης, συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς περιορισμό, της συλλογής περιεχομένου χρήστη και άλλου περιεχομένου ιστότοπου, κωδικού υπολογιστή, προϊόντων, λογισμικού, βαθμολογιών και όλα τα άλλα στοιχεία ιστότοπου, εξαιρώντας το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων, το περιεχόμενο χρήστη και το περιεχόμενο τρίτων τυγχάνουν αποκλειστικής κυριότητας της Ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα τυγχάνει ιδιοκτήτρια  επίσης των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων και άλλα πνευματικά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε όλο τον κόσμο (δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας) που σχετίζονται αποκλειστικά και μόνον τον ιστότοπο. Ως εκ τούτου, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, να αναπαράγετε, να διανείμετε, να δημιουργείτε παράγωγα έργα ή να προσαρμόζετε, να προβάλλετε δημοσίως ή με οποιονδήποτε τρόπο να εκμεταλλεύεστε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας εν όλω ή εν μέρει, εκτός εάν δοθεί ρητή έγγραφη εξουσιοδότηση ρητά από εμάς. Εκτός από τις περιπτώσεις που παρέχονται ρητώς και αναμφίβολα στο παρόν, δεν σας παρέχουμε ρητά ή σιωπηρά δικαιώματα και όλα τα δικαιώματα εντός και στον ιστότοπο διατηρούνται από εμάς.
Η Ιστοσελίδα πάντως δεν είναι ιδιοκτήτρια ούτε εκμεταλλεύεται και κυρίως δεν προσβάλλει παντός είδους δικαιώματα πνευματικά, δικαιώματα σημάτων και χρήσης σημάτων που αφορούν στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην ιστοσελίδα, σε προϊόντα, ή  οργανισμούς. Η προβολή προϊόντων γίνετε με καθαρά πληροφοριακό και ενημερωτικό σκοπό και το KRITIKES.GR δεν έχει καμία αξίωση στα προϊόντα αυτά. Η ανάρτηση των σχετικών εικόνων σε προφίλ χρηστών γίνεται με ευθύνη των ίδιων των χρηστών – μελών και η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη εάν ο χρήστης είναι ο δικαιούχος χρήσης του σήματος.
 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Οι δημοσιεύσεις και οι αξιολογήσεις του χρήστη - μέλους δεν αντικατοπτρίζουν τη γνώμη της ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να καταργούμε, να προβάλλουμε, να επεξεργαζόμαστε ή να επαναφέρουμε το Περιεχόμενο Χρήσης κατά διαστήματα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο και χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Για παράδειγμα, ενδέχεται να καταργήσουμε μια κριτική αν πιστεύουμε ότι παραβιάζει τις «Οδηγίες για το περιεχόμενο των αξιολογήσεων», όπως αναφέρονται πιο κάτω. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να διατηρούμε ή να σας παρέχουμε αντίγραφα του περιεχομένου σας, ούτε εγγυόμαστε οποιαδήποτε εμπιστευτικότητα όσον αφορά το περιεχόμενό σας και μόνον. Υφίσταται ρητή δήλωση ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που αφορούν στις πληροφορίες που δίδετε στην ιστοσελίδα κατά την εγγραφή σας τυγχάνουν της ανεπιφύλακτης προστασίας του Νόμου όπως αναφέρονται στη σχετική ενότητα περί διασφάλισης προστασίας προσωπικών δεδομένων.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να επιβάλλουμε τους Όρους για λογαριασμό ενός χρήστη – μέλους έναντι άλλου. Παρ’ολ’ αυτά σας ενθαρρύνουμε να μας ενημερώσετε εάν πιστεύετε ότι ένας άλλος χρήστης έχει παραβιάσει τους Όρους και διατηρούμε το δικαίωμα να διερευνήσουμε και να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα κατά την κρίση μας. Ειδικότερα:
Συμφωνείτε να μην προβείτε στις κάτωθι ενέργειες ούτε να βοηθήσετε ή να ενθαρρύνετε ή να επιτρέψετε σε άλλους να χρησιμοποιήσουν τον Ιστότοπο για:
1. Παραβίαση των οδηγιών για το περιεχόμενο των αξιολογήσεων, για παράδειγμα, γράφοντας μια ψεύτικη ή δυσφημιστική κριτική, ανταλλάσσοντας κριτικές με άλλες επιχειρήσεις ή αποζημιώνοντας κάποιον ή αποζημιώνοντάς σας για να γράψετε ή να καταργήσετε μια κριτική.
2. Παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε παραβίασης της εμπιστοσύνης, του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, του εμπορικού σήματος, του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, του εμπορικού απορρήτου, του ηθικού δικαιώματος, του απορρήτου, του δικαιώματος δημοσιότητας ή οποιασδήποτε άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
3. Να απειλήσετε, βλάψετε ή παρενοχλείτε άλλους ή προωθείτε το  φανατισμό ή τις διακρίσεις.
4. Προωθήσετε μια επιχείρηση ή άλλη εμπορική επιχείρηση ή εκδήλωση ή χρησιμοποιήστε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την Ιστοσελίδα για εμπορικούς σκοπούς που δεν εμπίπτουν στο σκοπό λειτουργίας της ιστοσελίδας.
5. Αποστείλετε μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έρευνες ή άλλα μηνύματα μαζικής επικοινωνίας, είτε εμπορικά είτε όχι, συμμετέχετε σε λέξεις-κλειδιά ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή επιχειρήσετε με άλλο τρόπο να χειριστείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης του ιστότοπου ή τρίτου
6. Ζητήσετε προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους ή υποβάλετε ή μεταδώστε πορνογραφία. ή
7. Παραβιάσετε οποιονδήποτε νόμο.
Συμφωνείτε επίσης να μην προβείτε στις κάτωθι ενέργειες ούτε να βοηθήσετε, ενθαρρύνετε και να επιτρέψετε σε άλλους:
1. Να παραβιάζετε τους Όρους.
2. Να τροποποιήσετε, να προσαρμόσετε, να αναπαραγάγετε, να διανείμετε, να μεταφράσετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα ή να προσαρμόσετε, να προβάλλετε δημόσια, να πωλήσετε, να εμπορεύεστε ή να εκμεταλλευτείτε με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο του ιστότοπου (εκτός από το περιεχόμενό σας).
3. Να χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε εφαρμογή ρομπότ, αράχνη, αναζήτηση / ανάκτηση ιστότοπου ή άλλη αυτοματοποιημένη συσκευή, διαδικασία ή μέσο για την πρόσβαση, την ανάκτηση, την αποκομιδή ή την ευρετηρίαση οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου ή οποιουδήποτε περιεχομένου ιστότοπου.
4. Να καταργήστε ή τροποποιήσετε οποιαδήποτε ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που εμφανίζονται σε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας ή σε οποιοδήποτε υλικό εκτυπώνεται ή αντιγράφεται από την Ιστοσελίδα.
5. Να εγγράψετε, επεξεργαστείτε ή αντλήσετε πληροφορίες για άλλους χρήστες.
6. Να προσπαθήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ιστότοπο, τους λογαριασμούς χρηστών, τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τα δίκτυα που συνδέονται με την Ιστοσελίδα μέσω hacking, παραβίασης κωδικού πρόσβασης ή οποιουδήποτε άλλου μέσου.
7. Να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα για μετάδοση ιών ή τυχόν άλλου κακόβουλου λογισμικού.
8. Να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα που παρεμβαίνει στην ορθή λειτουργία του Δικτυακού Τόπου ή επιχειρήστε να παρεμποδίσετε την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας.
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΣΜΟΥ( LINK ) ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ
Η Ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστε του απευθείας πρόσβαση-σύνδεση-παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους (sites) το περιεχόμενο των υπηρεσιών των οποίων δεν είναι δυνατόν να ελέγξει και κατ’ επέκταση δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλή περιήγηση σε αυτά. Σε περίπτωση που ανακύψει οποιοδήποτε ζήτημα από υπαιτιότητα τρίτου ιστοτόπου, τότε η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους διαχειριστές της ιστοσελίδας εκείνης εφόσον η παρούσα ιστοσελίδα δεν διατηρεί καμία απολύτως σύνδεση με αυτές παρά μόνον της δυνατότητας πρόσβασης και παραπομπής (LINK).

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑI ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
Με τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη – μέλους και την εγγραφή σας στο site δηλώνετε ρητά ότι έχετε λάβει γνώση και έχετε διαβάσει όλες τις ενότητες και αναλυτικά:
- Τις οδηγίες για το περιεχόμενο των αξιολογήσεων
- Την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων
- Τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας
Η συγκατάθεση δίδεται με την επιλογή της κατάλληλης φόρμας επιβεβαίωσης ανάγνωσης και κατανόησης των ανωτέρω κατά την είσοδό σας για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη – μέλους, χωρίς την οποία δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της εγγραφής στην ιστοσελίδα.
Ρητά επιφυλασσόμεθα για τη γνωστοποίηση απόρρητων και εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με εσάς σε τρίτους μόνο εάν έχουμε καλή πίστη ότι η αποκάλυψη αυτή είναι λογικά αναγκαία για (i) να αναλάβουμε δράση σχετικά με υποψίες για παράνομες δραστηριότητες, (ii) επιβάλλει ή εφαρμόζει τους Όρους μας και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, (iii) συμμορφωθείτε με τη νομική διαδικασία ή δικαστική έρευνα ή συνεργασία με τις διωκτικές και ανακριτικές αρχές (iv) να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, τη φήμη και την ιδιοκτησία μας ή των χρηστών μας ή του κοινού.
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ –ΚΡΙΤΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Παρακαλούμε πολύ να διαβάσετε προσεκτικά τα κατωτέρω εφόσον περιορίζει την ευθύνη της ιστοσελίδας σχετικά με υποκειμενικές κρίσεις που εκφράζονται  μέσω της ιστοσελίδας, στο βαθμό αυτό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, χωρίς να υφίσταται σκοπός παραβίασης των δικαιωμάτων που απορρέουν από το εφαρμοστέο δίκαιο και στα πλαίσια των νομικών διατάξεων προστασίας του ατόμου.
Στην περίπτωση που διατηρείται αμφιβολία ή απορία για τις παρακάτω δεσμεύσεις για την πρόσβαση και χρήση στην ιστοσελίδα, παρακαλούμε πολύ να συμβουλευτείτε νομικό σύμβουλο.
Δηλώνετε ρητά ότι με την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ρητά με τους όρους χρήσης της, τις οδηγίες για το περιεχόμενο των αξιολογήσεων, για την πολιτική απορρήτου και προσωπικών δεδομένων αλλά και με τους κάτωθι περιορισμούς:
1. Η χρήση της ιστοσελίδας λαμβάνει χώρα με δικό σας ρίσκο και κίνδυνο. Οι υφιστάμενοι την κριτική των έτερων μελών – χρηστών δεν μπορούν να έχουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις σχετικά με την ακρίβεια και την αξιοπιστία της σελίδας, την ασφάλεια ή την απόδοση ευθυνών σχετικά με την ποιότητα, την ακρίβεια ή την αξιοπιστία των όσων δημοσιεύονται. Η ιστοσελίδα παρέχει στο χρήστη – μέλος τις οδηγίες για το περιεχόμενο των αξιολογήσεων στις οποίες συναινεί ότι συμμορφώνεται. Η ιστοσελίδα δύναται να αφαιρέσει δημοσιεύσεις που δεν συμμορφώνονται στις οδηγίες, πλην όμως δεν ευθύνεται για τη μη αφαίρεση αυτών.
2. Αποκλειστικός και μοναδικός τρόπος προστασίας σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από τη χρήση της ιστοσελίδας είναι η απενεργοποίηση του λογαριασμού χρήση – μέλους και η παύση πρόσβασης σε αυτό. Σημειώνεται ότι η απενεργοποίηση του λογαριασμού δεν επιφέρει τη διαγραφή των δημόσιων αξιολογήσεων και κριτικών που έχετε πραγματοποιήσει μέχρι τότε. Οι κριτικές θα συνεχίζουν να εμφανίζονται και η βαθμολογία να προσμετράται με την ένδειξη «απενεργοποιημένος χρήστης». 
3. H ιστοσελίδα αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικά με έμμεση, παρεπόμενη ή ποινική ευθύνη σχετικά με ζημίες έμμεσες ή άμεσες, για τυχόν απώλεια κερδών, για τυχόν διακοπή λειτουργίας επιχείρησης ή οργανισμού ή για ζημίες από τυχόν βλάβη στη φήμη των υφιστάμενων την κριτική/αξιολόγηση.
4. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει τόσο σε περίπτωση επικοινωνίας των χρηστών της ιστοσελίδας με τρίτα πρόσωπα ή εταιρίες οι οποίες διαφημίζονται σ’ αυτήν όσο και σε περίπτωση σύναψης πάσης φύσεως εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των χρηστών και των τυχόν διαφημιζομένων στην ιστοσελίδα.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η Ιστοσελίδα παρέχει στους χρήστες της τις καλύτερες δυνατές τεχνολογικές υπηρεσίες, απρόσκοπτα και χωρίς καμία διακοπή. Παρέχει τα κατάλληλα μέσα και την απαιτούμενη υποδομή για ανάρτηση, δημοσίευση, καταχώρηση και χρήση κάθε περιεχομένου. Σας γνωρίζουμε ότι όλες οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα βίντεο, και γενικά όλο το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα, αναρτώνται από χρήστες οι οποίοι διατηρούν ακέραιη και αποκλειστικά την ευθύνη του περιεχομένου των πληροφοριών που μεταφέρουν και αναρτούν.
Η Ιστοσελίδα δηλώνει ότι δεν εγγυάται να ελέγχει το σύνολο των περιεχομένων που αναρτώνται από κάθε χρήστη, οπότε δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια, την πληρότητα, την ορθότητα, τη νομιμότητα ή την ποιότητα των περιεχομένων αυτών. Ο κάθε χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να υπάρξουν σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορία, ούτε για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη μπορεί να προκύψει από τη χρήση των περιεχομένων και των πληροφοριών αυτών. Ο εκάστοτε χρήστης δέχεται ότι χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνει δε την ευθύνη της διασταύρωσης των υπηρεσιών και πληροφοριών αυτού προκειμένου να μην υποστεί ουδεμία ζημιά ή βλάβη από την χρήση αυτή.
Η Ιστοσελίδα δηλώνει ότι από την πλευρά της καταλάβει κάθε δυνατή προσπάθεια και λαμβάνει όλα τα διαθέσιμα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες να μεταδοθούν στους προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών-μελών ιοί, καθώς και να εμποδίσει τρίτα πρόσωπα, μη εξουσιοδοτημένα από τους υπευθύνους της ιστοσελίδας (hackers) να παρέμβουν στην ιστοσελίδα, προσπαθώντας να δημιουργήσουν προβλήματα στην λειτουργία της καθιστώντας την πρόσβαση σε αυτή δύσκολη ή αδύνατη. Αν παρά την προσπάθεια των διαχειριστών διαπιστωθεί κάποια δυσλειτουργία ή διακοπή της λειτουργίας ολόκληρου του περιεχομένου της ιστοσελίδας ή μέρος αυτής, συνέπεια κάποιας επίθεσης hackers ή μετάδοσης κάποιου ιού στο περιβάλλον της ιστοσελίδας καθίσταται σαφές ότι η εταιρία δεν ευθύνεται ακόμη και σε περίπτωση αμέλειας ή αβλεψίας.
EΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ τυγχάνει αποκλειστικά και μόνο το Ελληνικό Δίκαιο στο οποίο έχουν ενσωματωθεί οι διεθνείς και ευρωπαϊκοί κανονισμοί και οδηγίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση οποιασδήποτε διαφορά ανακύψει, ρητά συγκατατίθεται ο χρήστης – μέλος με την εγγραφή στην ιστοσελίδα ότι τυγχάνουν τα Δικαστήρια Αθηνών.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ: Η απενεργοποίηση του λογαριασμού θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με την αποστολή mail στη διεύθυνση enduser@kritikes.gr με αίτημα την απενεργοποίηση του προφίλ σας. Η Ιστοσελίδα επιφυλάσσεται όπως προβεί στην απενεργοποίηση εντός των επόμενων 48 ωρών, η ολοκλήρωση της απενεργοποίηση θα επιβεβαιώνεται με την αποστολή εγκριτικού mail.
Μπορούμε να κλείσουμε τον λογαριασμό σας, να αναστείλουμε την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένα τμήματα του Δικτυακού Τόπου ή / και να σας απαγορεύουμε εντελώς από την Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο και χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη οποιασδήποτε φύσης. Οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να σας αποτρέψει από την πρόσβαση στον λογαριασμό σας, στον ιστότοπο, στο περιεχόμενο σας, στο περιεχόμενο ιστότοπου ή σε οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία. Σε περίπτωση οποιουδήποτε τερματισμού αυτών των Όρων, είτε από εσάς είτε από εμάς, θα συνεχίσει να ισχύσει το δικαίωμα χρήσης του περιεχομένου σας όπως περιγράφεται λεπτομερώς ανωτέρω.
 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να ενημερώσουμε ή να διακόψουμε την Ιστοσελίδα κατά την κρίση μας, ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο και χωρίς ειδοποίηση ή ευθύνη.
Ενδέχεται να σας παρέχουμε ειδοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν αλλαγές στους Όρους μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τακτικού ταχυδρομείου ή επικοινωνιών μέσω του ιστότοπου.
Οι παρόντες όροι περιέχουν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ υμών και ημών σχετικά με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου.
Οποιαδήποτε παράλειψη της ιστοσελίδας να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των Όρων δεν αποτελεί παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή διάταξη. Η παράλειψη οποιουδήποτε μέρους να ασκήσει οιοδήποτε δικαίωμα που προβλέπεται στους παρόντες όρους δεν θεωρείται παραίτηση από οποιαδήποτε περαιτέρω δικαιώματα βάσει αυτών. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων κριθεί μη εκτελεστή ή άκυρη, τότε μόνο αυτή η διάταξη θα τροποποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει την πρόθεση των μερών ή να εξαλειφθεί στο ελάχιστο αναγκαίο βαθμό ώστε οι Όροι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα και θα είναι εκτελεστοί.

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ
Γενικές οδηγίες
Η ιστοσελίδα KRITIKES.GR επιτρέπει στους χρήστες να συνεισφέρουν ποικίλα είδη περιεχομένου, όπως για  κριτικές, φωτογραφίες, βίντεο, γεγονότα, ψήφους, συμβουλές, άμεσα μηνύματα και πολλά άλλα. Παρακάτω, έχουμε συγκεντρώσει κατευθυντήριες γραμμές ώστε να εκπληρώνεται ο σκοπός λειτουργίας της Ιστοσελίδας και να δοθεί το πλαίσιο στο οποίο οι χρήστες θα πρέπει να κινούνται ώστε να μην παραβιάζουν τους κανόνες και να προβαίνουν σε ορθή αξιολόγηση και θεμιτή κριτική.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ρητά τα greeklish στα κείμενα των αξιολογήσεων. Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει τις σχετικές δημοσιεύσεις, χωρίς καμία προειδοποίηση. Επίσης, σας παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε εφόσον είναι δυνατόν ορθογραφικό έλεγχο ώστε η κριτική σας να είναι ευανάγνωστη και σαφής. Προτρέπουμε τους χρήστες να μην χρησιμοποιούν ΚΕΦΑΛΑΙΑ, εφόσον υποδεικνύει ότι ο χρήστης «φωνάζει», γεγονός που δε βοηθά το διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων, που επιχειρείται στην Ιστοσελίδα.
Ακατάλληλο περιεχόμενο: Απαγορεύονται και θα διαγράφονται σχόλια που θα περιλαμβάνουν απειλές, παρενόχληση, ομιλία μίσους και φανατισμό καθώς επίσης και ρατσιστικά ή υποτιμητικά σχόλια προς ευπαθείς ομάδες ή σεξιστικά.
Αντικειμενικότητα: Οι αξιολογήσεις σας πρέπει να είναι αντικειμενικές και πρόσφορες. Βασιζόμαστε στην αξιόπιστη και ξεκάθαρη κριτική σας. Όσο πιο αξιόπιστη θεωρείται η κριτική σας από τα μέλη τόσο μεγαλύτερη βαθμολογία θα αποκτάτε.
Προωθητικό περιεχόμενο: Είναι δυνατόν οι ιδιοκτήτες επιχείρησης/οργανισμών να προσθέτουν προωθητικό περιεχόμενο στο λογαριασμό της επιχείρησης.
Συνάφεια: Βεβαιωθείτε ότι οι αξιολογήσεις σας είναι σχετικές και κατάλληλες για το φόρουμ και θεμιτό είναι να αποφεύγονται πολιτικές ιδεολογίες και τοποθετήσεις που δεν αφορούν στο σκοπό λειτουργίας της ιστοσελίδας.
Ιδιωτικότητα: Μην δημοσιοποιείτε τις προσωπικές πληροφορίες άλλων ανθρώπων. Παρακαλείσθε να μην δημοσιεύετε φωτογραφίες και βίντεο από άλλους χρήστες χωρίς την άδειά τους και παρακαλώ μην δημοσιεύετε τα πλήρη ονόματα άλλων ανθρώπων, εκτός αν αναφέρεστε σε παρόχους υπηρεσιών/προϊόντων οι οποίοι συνήθως αναγνωρίζονται από κοινά ονόματα.
Πνευματική ιδιοκτησία: Σας παρακαλούμε να μην αντιγράφετε περιεχόμενο από κριτικές άλλων χρηστών ή να χρησιμοποιείται φωτογραφίες και βίντεο από άλλους χρήστες.
Οδηγίες αξιολόγησης:
Οι καλύτερες κριτικές είναι οι προσωπικές που βασίζονται στην ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα του κάθε χρήστη. Ακολουθούν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για τις καλύτερες δυνατές κριτικές και αξιολογήσεις.
Προσωπική εμπειρία: Καταχωρίστε την εμπειρία που είχατε από τη συγκεκριμένη επιχείρηση που επισκεφτήκατε, τον οργανισμό που εξυπηρετηθήκατε, από το προϊόν που δοκιμάσατε.
Ακρίβεια: Βεβαιωθείτε ότι η κριτική σας είναι σωστή. Αισθανθείτε ελεύθεροι να εκφράσετε τις απόψεις σας, αλλά μην υπερβάλλετε ή παραποιείτε την εμπειρία σας.
Ενημέρωση αξιολόγησης/κριτικής: Οι ενημερώσεις αξιολόγησης/κριτικής θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν μια νέα εμπειρία ή αλληλεπίδραση με την επιχείρηση/οργανισμό.  Εάν θέλετε να προσθέσετε νέα γνώση σε μια παλιά εμπειρία, απλώς επεξεργαστείτε την αναθεώρησή σας αντί να δημιουργήσετε μια νέα αξιολόγηση.
Οδηγίες φωτογραφίας και βίντεο: Οι επιχειρηματικές φωτογραφίες και τα βίντεο θα πρέπει να σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την επιχείρηση και να αντανακλούν την τυπική εμπειρία των καταναλωτών (π.χ. τι μοιάζει με την επιχείρηση, τι προσφέρει η επιχείρηση κ.λπ.). Αν δημοσιεύσετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο που παρουσιάζει μια πιο μοναδική προσωπική εμπειρία με μια επιχείρηση, μπορούμε να την αφαιρέσουμε από τη συλλογή φωτογραφιών για την επιχείρηση, αλλά μπορεί να εμφανιστεί παράλληλα με την αξιολόγησή σας αν γράψετε μία για την επιχείρηση.
Οδηγίες προφίλ χρήστη
Χρησιμοποιείστε το προφίλ του λογαριασμού σας για να αφήσετε τους ανθρώπους να γνωρίζουν ποιος είστε ώστε να σας γνωρίζουν και να σας εμπιστεύονται στις αξιολογήσεις και τις κριτικές σας.
Οδηγίες μηνυμάτων: Στην ιστοσελίδα υπάρχει διαθέσιμη λειτουργία ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ των μελών- χρηστών.  Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να παρενοχλήσετε άλλους χρήστες ή να στείλετε άλλο ακατάλληλο περιεχόμενο. Επίσης, οι λογαριασμοί χρηστών προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση.
Οδηγίες για τον ιδιοκτήτες επιχείρησης/οργανισμών/παροχής υπηρεσιών κλπ.
Η άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων είναι συχνά ο καλύτερος τρόπος για την επίλυση διαφωνίας με έναν δυσαρεστημένο πελάτη, στην άμεση λοιπόν ανταλλαγή μηνυμάτων πρέπει να υπάρχει εξατομικευμένη φωτογραφία ώστε να είναι σαφές από ποιον αποστέλλεται το μήνυμα
Βίντεο και Φωτογραφίες: Παρακαλούμε να αποφύγετε βίντεο και φωτογραφίες που περιέχουν βία, χρήση ναρκωτικών, γυμνό, σχεδόν γυμνό, ή υποθετικές πράξεις.
Μην ζητάτε κριτικές και μην προσφέρετε να τους πληρώσετε: Παρακαλώ μην ζητάτε από τους πελάτες/χρήστες σας να αναθεωρήσουν την αξιολόγηση της επιχείρησής σας. Δεν πρέπει επίσης να προσφέρετε αποζημίωση (εκπτώσεις και bonus) σε αντάλλαγμα για κριτικές.

Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας προσωπικών δεδομένων περιγράφει τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με εσάς σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προσφέρονται μέσω των ιστότοπων, των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και των εφαρμογών μας για κινητά. Οι όροι "εμείς" αναφέρεται στην ιστοσελίδα KRITIKES.GR και ο όρος «εσείς» αναφέρεται στο χρήστη - μέλος. Όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, συναινείτε στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με εσάς όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
 Με την εγγραφή σας στο site και τη δημιουργία λογαριασμού συναινείτε και συγκατατίθεστε ρητά στους Όρους και Προυποθέσεις χρήσης και στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων όπως περιγράφεται αναλυτικά στο παρόν. Τα προσωπικά στοιχεία που δίνετε κατά την εγγραφή και επεξεργασία του προφίλ σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για την εκπλήρωση του σκοπού λειτουργίας της Ιστοσελίδας και για κανέναν άλλο λόγο. Η Ιστοσελίδα δεν μοιράζεται τα προσωπικά σας στοιχεία, ούτε τα επεξεργάζεται, ούτε τα γνωστοποιεί σε τρίτους, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τηρώντας όλες τις δεσμεύσεις και όρους ασφαλείας ως προς τη συλλογή και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων.
Δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης: Oι χρήστες της Ιστοσελίδας δικαιούνται να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την Ιστοσελίδα ή/ και να προβάλλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν και ειδικότερα να ζητήσουν τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση ή ακόμα και τη διαγραφή τους. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να είναι έγγραφη και να αφορά σε συγκεκριμένο αίτημα ή/ και ενέργεια, να αποσταλεί στο info@kritikes.gr,  να συνοδεύεται από αποδεικτικά έγγραφα περί της ταυτότητας των αιτούντων, καθώς και αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Εταιρεία υποχρεούται εκ του νόμου να απαντήσει εγγράφως εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαιούμαστε να χρεώνουμε ένα χαμηλό διοικητικό τέλος προκειμένου να καλύψουμε το κόστος παροχής σε εσάς των στοιχείων που διατηρούμε σχετικά με εσάς. Σε κάθε περίπτωση στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση ο κάθε χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας της Ιστοσελίδας.
  Πληροφορίες λογαριασμού: Εφόσον δημιουργήσετε λογαριασμό στις KRITIKES.GR, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε και να χρησιμοποιήσουμε το πλήρες όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον ταχυδρομικό κώδικα και άλλες πληροφορίες που μπορείτε να δώσετε στο λογαριασμό σας, όπως το φύλο και η ημερομηνία γέννησής σας. Το όνομά σας, καθώς και οποιαδήποτε φωτογραφία υποβάλετε μέσω της διαδικασίας εγγραφής, θα εμφανίζονται δημόσια ως μέρος του προφίλ του λογαριασμού σας. Μπορείτε να τροποποιήσετε κάποιες από τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας στη σχετική ενότητα επεξεργασίας προφίλ. Αν πιστεύετε ότι κάποιος έχει δημιουργήσει έναν μη εξουσιοδοτημένο λογαριασμό που απεικονίζει εσάς ή την ομοιότητά σας, μπορείτε να ζητήσετε την κατάργησή του επισημαίνοντάς τον.
Δημόσιο περιεχόμενο: Οι πληροφορίες που παρέχετε, ο σχολιασμός και η αξιολόγηση μέσω της υπηρεσίας προορίζονται για δημόσια κατανάλωση,  συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων, των σχολίων, των συμβουλών, των φωτογραφιών, των βίντεο, των επισημάνσεων, των σχολίων, των συμπερασμάτων, των συζητήσεων, των εκδηλώσεων.
Επικοινωνία με άλλους χρήστες: Κατά την εγγραφή σας στο λογαριασμό, θα μπορείτε να αλληλεπιδράτε με άλλους χρήστες. Στην περίπτωση που η επικοινωνία θεωρηθεί ανάρμοστη θα μπορείτε να αποστείλετε email στη διεύθυνση  complain@kritikes.gr ώστε να προβούμε στις ενδεδειγμένες ενέργειες για την προστασία σας.
Δραστηριότητα: Μπορούμε να αποθηκεύσουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας, όπως η δραστηριότητα αναζήτησης, τις σελίδες που βλέπετε, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας, πληροφορίες που μας παρέχει ο υπολογιστής ή η κινητή συσκευή μας σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας, όπως ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, ο τύπος του υπολογιστή ή της κινητής συσκευής, η γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, η διεύθυνση IP, ο φορέας κινητής τηλεφωνίας, το αναγνωριστικό, το αναγνωριστικό διαφήμισης, την τοποθεσία (συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής τοποθέτησης, της τοποθεσίας που βασίζεται σε φάρους και της θέσης του GPS) και των διευθύνσεων URL που ζητήθηκαν και παραπέμφθηκαν.
 ΧΡΗΣΗ COOKIES
Ο χρήστης του site αποδέχεται εκ των προτέρων και συναινεί στην χρησιμοποίηση από μέρους των υπεθύνων του site της χρήσης cookies.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Άλλοι χρήστες ενδέχεται να είναι σε θέση να σας αναγνωρίσουν ή να σας συσχετίσουν με το λογαριασμό σας, εάν συμπεριλάβετε προσωπικές πληροφορίες στο περιεχόμενο που δημοσιεύετε δημοσίως. Μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο προσωπικής ταυτοποίησης χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία με ψευδώνυμο, αν και αυτό μπορεί να μειώσει την αξιοπιστία των συνεισφορών σας στην Υπηρεσία.
Σημειώστε επίσης ότι τα μηνύματα που στέλνετε ή λαμβάνετε με τη χρήση της Υπηρεσίας είναι ιδιωτικά. Η ιστοσελίδα δεν έχει πρόσβαση στις ιδιωτικές συνομιλίες των χρηστών, εκτός κι αν γίνει αναφορά για ανάρμοστη ή επικίνδυνη συμπεριφορά.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας στέλνοντας mail στη διεύθυνση enduser@kritikes.gr. Θα αφαιρέσουμε το προφίλ σας από τις δημόσιες αναρτήσεις όμως θα παραμένουν οι κριτικές και οι αξιολογήσεις σας με το διακριτικό «Απενεργοποιημένος χρήστης». Επιπλέον, ενδέχεται να διατηρήσουμε πληροφορίες για εσάς για τους σκοπούς που επιτρέπονται βάσει αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, εκτός εάν αυτό απαγορεύεται από το νόμο. Για παράδειγμα, μπορούμε να διατηρήσουμε πληροφορίες για την πρόληψη, διερεύνηση ή αναγνώριση πιθανών αδικημάτων σε σχέση με την Ιστοσελίδα ή για συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις. Λάβετε υπόψη ότι οι επιχειρήσεις/οργανισμοί δεν μπορούν να καταργήσουν τις επιχειρηματικές καταχωρίσεις, τις αξιολογήσεις ή τις κριτικές κλείνοντας τους λογαριασμούς τους.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Εάν πιστεύετε ότι η Ιστοσελίδα δεν έχει συμμορφωθεί με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στο σχετικό link «επικοινωνείστε μαζί μας» που είναι διακριτό στην αρχική ιστοσελίδα.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ενδέχεται να αναθεωρούμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου από καιρό σε καιρό. Εάν προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σχετικά με την Ιστοσελίδα πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών στην αρχική σελίδα κατά την είσοδό σας. Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μετά την έναρξη ισχύος αυτών των αλλαγών, συμφωνείτε με την αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ:
Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στην τρέχουσα νομοθεσία για την προστασία του ατόμου όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με την ενσωμάτωση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς βεβαίως να θίγονται οι λοιποί όροι. 
Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει μεταξύ της Ιστοσελίδας και των χρηστών/μελών αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Κάντε μας καλύτερους!